Manteniment de Portes de Garatge a Barcelona

Manteniment de Portes de Garatge a Barcelona

A Ascensores BCN li oferim un manteniment:

1. Revisions trimestrals de manteniment preventiu amb greixatge dels punts de desgast per evitar l'envelliment prematur de la porta i així allargar la seva vida útil el màxim possible.

A més a més, una porta ben mantinguda ocasiona menys avaries i menys temps sense funcionament.

2 - Les avaries on s'hagin de canviar peces estan incloses al contracte sense cap cost adicional. Quan l'avaria s'hagi de solucionar canviant cap peça el preu serà d'un 30% menys si no disposa de contracte de manteniment.

3 - Ascensores BCN poseeix una assegurança de responsabilitat civil que es farà càrrec de qualsevol desperfecte que pugui originar el mal funcionament de la porta de garatge.

4 - Si qualsevol dels nostres clients necessita un comandament a distància per avaria o pèrdua no s'haurà de desplaçar fins les nostres oficines en cap moment. Un tècnic s'aproparà al seu domicili i li farà entrega del nou comandament sense que hagi de perdre el seu temps en desplaçaments innecessaris.