Modernització d'Ascensors a Barcelona

Modernització d'Ascensors a Barcelona

Un ascensor és un conjunt de components la duració dels quals no és sempre igual. Hi ha components sotmesos a un desgast molt elevat, com ara el grup tractor, la instal·lació elèctrica o la cabina, i d'altres que és molt difícil que s'espatllin, com ara les guies del contrapesos.

Si té cap dubte truqui'ns i un enginyer especialitzat l'informarà de l'estat real del seu ascensor i, en cas que sigui recomanable, quines opcions de reforma s'haurien de portar a terme en cada cas.